V souvislosti s aktuálním děním a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem kultury proti šíření koronaviru, reagujeme tímto s nabídkou online stáže, abyste věnovali svůj drahocenný čas rozvoji talentu v oboru publicistiky, umělecké a kulturní kritiky.

Zájemce o stáž v redakci Artiklu se seznámí s chodem tištěného periodika. Zájemce by měl mít představu o tématech, která chce autorsky reflektovat a kterým se chce věnovat v konkrétní rubrice kulturního měsíčníku Artikl.

Prosíme o zaslání 2–3 ukázek vlastního publicistického textu libovolné délky a námětu. Tato Artikl stáž zahrnuje spolupráci v délce tří měsíců – a tedy tří zpracovaných autorských textů a bude probíhat formou online komunikace a konzultací. Spolupráce bude navázána s redaktory v závislosti na kvalitě poslaných textů. V případě oboustranné funkční spolupráce je možnost i dlouhodobé spolupráce.

Vaše texty s předmětem „Artikl stáž 2020“ zasílejte na uvedený e-mail a počkejte na potvrzení jejich přijetí. Nabídka je otevřena do 30. března 2020. Protože jsme dostali opravdu nečekané množství přihlášek, buďte prosím trpěliví – zpracováváme je a ozveme se každému.