Alžběta Josefy (* 1984) se narodila v Liberci. Studovala na pražské AVU v Ateliéru malířství III Michaela Rittsteina a v Ateliéru malířství IV Zdeňka Berana. V tématech se Josefy dotýká svého vnitřního světa i bezprostředního okolí. Přestože se ve svém díle zaměřuje na objektivitu a na tvary související s fascinací lidským organismem, témata neilustruje, ale nechává výslednou formu obrazu vznikat při samotném procesu malby. Její výtvarný projev je subtilní, plný drobných nuancí, které vzbuzují tenzi a právě svou lehkostí rozechvívají. V abstrakci, ve které je nalezitelný odkaz k fragmentům těla či jinému rozpoznatelnému organickému konkrétnu je přesto přítomná nedořečenost, jakési rozplynutí očividného k tušenému. Volená paleta barev je usměrněnou a doplňující se barevnou škálou, kterou nenarušuje nahodilý prvek výběru nebo zásahu a přesto každé dílo kypí svébytnou dynamikou vnitřní povahy, jež na plátně proudí.