V Domě umění Ústí nad Labem bude 22. března zahájen nultý ročník čtrnáctidenního festivalu Design Ústí s podnázvem Zahrada ctností a neřestí. Kromě každodenního programu v podobě přednášek, workshopů či diskusí bude po dlouhé době k vidění nejčerstvější design studentů, absolventů a dalších osobností spjatých s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Výstavní projekty v Domě umění Ústí nad Labem jsou obvykle zaměřené na současné umění a prezentace designu chybějí v celém městě Ústí nad Labem již dlouhodobě. Festival Design Ústí je šancí otevřít diskusi nad tím, co by měl festival široké i odborné veřejnosti přinést, proč je důležité dávat mu prostor v místních kulturních institucích a jaké možnosti může také přinést vzájemná spolupráce mezi tradičními uměleckými školami a firmami zaměřenými na kreativní průmysl. Zahájení festivalu odstartuje ceremoniál složený z několika performancí studentů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, které dovrší ústřední instalaci Samety a tenze založené na mezioborové spolupráci. Naváže módní přehlídka Ateliéru oděvního a textilního designu pod vedením Jana C. Löbla. Program v následujících dnech se bude například věnovat oblasti univerzálního designu nebo představí designérské osobnosti, které v Ústí nad Labem a jeho blízkém okolí působí.

Pravidelní návštěvníci výstav budou pravděpodobně překvapeni proměnou prostoru obou galerií. Milovníci klasických „whitecube“ budou zklamáni. Dům umění Ústí nad Labem se promění v nepřebernou barevnou zahradu plnou různých přístupů právě k designu, které nepochybně vyvolají řadu otázek. Jaká je hranice mezi designem a uměním? A existuje vůbec? Jakou roli sehrává v těchto případech médium fotografie? Výstava Zahrada ctností a neřestí svým názvem odkazuje k alegorickým sochám Matyáše Bernarda Brauna a prezentuje design, který nám každodenně pomáhá, nebo naopak představuje produkty zpracovávající téma lidské touhy a erotiky, jež je nedílnou součástí našich životů, a přesto stále v současné době je tolik tabuizována. Festival Design Ústí chce o těchto žhavých tématech vést diskusi a věnovat prostor designu, který se tomu svojí podobou vyjadřuje.

text: Andrea Vaňourková


Design Ústí – Zahrada ctností a neřestí
Dům umění Ústí nad Labem (Klíšská 1101, Ústí n L.)
22. 3. — 5. 4.