Současná výstava v Domě umění v Ústí nad Labem představuje komplexní tvorbu performera, literáta a konceptuálního umělce Milana Kozelku, který zanechal nesmazatelnou stopu v českém umění.

Během relativně krátké doby se z Milana Kozelky (1948—2014), stala respektovaná osobnost místní výtvarné scény. Od šedesátých let se věnoval poezii a později obrátil pozornost k akčnímu umění. Paralelně k bodyartovým performancím rozvíjel výtvarnou tvorbu, ať už měla podobu konceptuální kresby nebo landartových instalací. Na jeho mnohovrstevnatém díle, které se vyznačuje na jedné straně výjimečnou citlivostí, na druhé straně nekompromisní bezohledností, lze vykreslit totalitní dobu v její složitosti a ukázat vzdor i křehkost jedince vůči mocenským tlakům společnosti.

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejenže prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posouvá ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek.

Nedílnou součástí výstavy je projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů. Široké spektrum médií, která participující autoři a autorky užívají, představuje paralelu k rozpětí Kozelkových tvůrčích prostředků. Tím zásadním společným jmenovatelem je však Šemíkův postoj, lehce podvratný smysl pro humor a esenciální ideová návaznost na výraznou a specifickou osobnost, kterou Kozelka bezesporu byl. Výstava Šemík je poznámka na okraj k retrospektivní výstavě Milan Kozelka – Na cestě.

text: Pavlína Morganová

Milan Kozelka: Na cestě
Dům umění Ústí nad Labem
(Klíšská 1101, Ústí nad Labem)
3. 3.—24. 4.