Hybridní artefakty, které jsou obrazy i sochami současně, jsou aktuálně k vidění v Galerii Kvalitář. Výstava Knihovna vzorů Petra Duba a Alžběty Říhové rozvíjí estetiku představitelů amerického minimalismu či evropského konkrétního umění a není konfrontací, ale symbiózou.

Dubovi i Říhové je společné konceptuální přemýšlení o obraze, práce s geometrií, monochromií, ale také multiplikací, serialitou, variabilitou, modulárností. U obou autorů je východiskem médium závěsného obrazu, který však v tomto autorském pojetí expanduje do prostoru – je současně obrazem, objektem. Zdrojem pro formální i významovou hru je pak architektura, respektive její tektonické prvky, ale také dekonstruované elementy archetypizovaného obrazu či fyzikální vlastnosti materiálu. Autoři shodně kladou důraz na materiál a na pečlivé povrchové zpracování vystaveného artefaktu pracující často s iluzivními efekty. Výsledkem je simplifikovaná geometrická forma v podobě hybridních obrazů-objektů nabízející překvapivě bohatý zdroj významů, signifikací, citací a odkazů do historie umění, architektury, společnosti.

Kurátor výstavy Knihovna vzorů Milan Mikuláštík pojal svou funkci netradičně a kurátorský text nahradil obrazovou esejí. Na obrazovce, u vstupu do expozice, se promítá slide-show obrázků, jejichž výběr a skladba funguje jako referenční a interpretační rámec výstavy. Kurátor výstavu nekomentuje textem, ale obrazem.

Zdrojem inspirace pro tvorbu Alžběty Říhové je autorčin zájem o historickou architekturu a zkušenost s restaurátorským řemeslem. Alžbětiny geometrické kompozice působí na první pohled jako výřezy z fasád kubistických, art-dekových či funkcionalistických budov.

Petr Dub se prezentuje sérií rozměrných abstraktních maleb neobvyklého formátu prstence – toroidu. Obrazy vznikají postupem, během kterého Petr Dub nejprve klade a upevňuje na plátno akrylátové či sádrové odlitky pastózních malířských tahů. Vystavování v sériích je pro tato díla důležité, protože až pečlivým vzájemným porovnáním lze rozpoznat šálivost „expresivních maleb“, které jsou ve skutečnosti racionálně vystavěnými plastikami. „V teorii umění není nic reálného. Vše je vzdálené. Vše je kopií kopie kopie!“ přibližuje svoje tvůrčí postoje Petr Dub.

Alžběta Říhová (* 1981)
studovala v ateliéru malby u Stanislava Diviše a Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Zabývá se abstrahovanými perspektivními kompozicemi z geometrických těles, v nichž uplatňuje dekonstruktivistické principy.


Petr Dub (* 1976)
zakončil své umělecké vzdělání absolutoriem doktorského studia v Ateliéru intermédií Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Ve své tvorbě se věnuje zkoumání možností média malířství, trojdimenzionálního objektu, instalace a jejich vzájemného ovlivňování. Je spoluzakladatelem fotografické platformy Studio Flusser a od roku 2018 vede na pražské Akademii výtvarných umění spolu s Markem Medunou jeden z malířských ateliérů.


text: Julie Modrá

Petr Dub & Alžběta Říhová
Knihovna vzorů / Library of Patterns
Galerie Kvalitář (Senovážné náměstí 1628/17, Praha 1)
17. 9.—12. 11.
komentovaná prohlídka výstavy 26. 10. od 18 hodin