Ke konci května proběhne v Jurkovičově vile zahájení výstavy Vesna 2.0 fotografky Michaely Karásek Čejkové a designérky Veroniky Velčovské Jirouškové. Výstava reaguje na různé souvislosti a vztahy, jimiž je Jurkovičova vila opředena. Autorky se více než na samotný ikonický dům zaměřují na to, co jej obklopuje.

Při koncipování výstavy se autorky inspirovaly zahradou vily, povídkou Sobecký obr od Oscara Wildea, a především nedalekým sportovištěm dívčího basketbalového klubu Žabiny. Tyto sebevědomé mladé dívky vyrostly z mnoha předchozích generací žen, které pro sebe chtěly něco udělat. Jako jejich předchůdkyně, které docházely do Ženského vzdělávacího spolku Vesna, pro něž architekt Dušan Jurkovič za svého brněnského pobytu navrhoval interiéry a vybavení. Dívky ze Žabin jsou tak vlastně „Vesnami druhé generace“ a dvojice autorek tento motiv ve výstavě dále rozvíjí.

Michaela Karásek Čejková dívky v basketbalových dresech zachycuje v zahradě, na schodech nebo v interiéru vily. Portréty jsou adjustovány ve vyřezávaných ornamentálních dřevěných rámech vycházejících z Jurkovičovy estetiky, jejichž autorkou je šperkařka Veronika Ďuricová. Multižánrová tvůrkyně Veronika Velčovská Jiroušková se v poslední době věnuje také komponování vzorů brokátových látek. Pro výstavu vytvořila nové dezény těchto nákladných textilií, které nacházejí uplatnění v podobě nenápadných až skrytých intervencí v interiéru vily, idealizovaných sportovních dresů, do nichž se promítá motiv ručních prací vyučovaných ve spolku Vesna. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 23. května v 16 hodin a výstava potrvá až do konce března 2025.

text: Bohdana Slezák Holešová

Vesna 2.0
Jurkovičova vila (Jana Nečase 2, Brno)
24. 5. 2024 — 31. 3. 2025