Po krátkém prázdninovém uzavření Dům umění Ústí nad Labem ožije prezentací sedmi vysokých uměleckých škol prostřednictvím tvůrčích výstupů jejich studentů a pedagogů.

Skupinová výstava volně navazuje na centralizovaný rozvojový projekt MŠMT z roku 2020 Spolupráce uměleckých vysokých škol s místními veřejnými partnery na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti. Koncept výstavy Zahradní slavnost se přímo vztahuje ke stejnojmennému dramatickému dílu Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován. Význam díla spočívá v kritice názorového konformizmu, kariérizmu a morálního úpadku 60. let minulého století. V obecnější rovině odkazuje ke kritice schopnosti jakékoliv centrální mocenské struktury vyvinout si vlastní formu komunikace, která už nepečuje o obecné blaho, ale pouze o udržení vlastní ideologie a moci.

Výstavní projekt se snaží uchopit tento odkaz se symbolickým přesahem do současnosti a poukázat v této souvislosti na vysoké umělecké fakulty jako na instituce, které mnohokrát ve svém regionu skutečně plní nejenom vzdělávací funkci, ale také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují místní prostředí na mnoha úrovních (sociální, kulturní, duchovní, environmentální, politické či ekologické). Jednotliví umělci a umělkyně řeší kvalitu našeho života cestou osobního nasazení, upozorňují na problematické zdroje vlastního kraje a navrací se k rurálním zvykům a tradicím, které jsou navázány na přírodní procesy s postindustriální společností. Původní Zahradní slavnost Václava Havla se tak může stát skutečnou oslavou kreativních a zároveň funkčních projektů, které ač mluví různými uměleckými a mediálními jazyky, sledují společný smysluplný cíl. °

text: Anna Vartecká

Zahradní slavnost
Dům umění Ústí nad Labem
(Klíšská 129a, Ústí nad Labem)
18. 8. — 10. 9.