Coriolanus, arogantní vůdce, který nevěří nikomu a ničemu, a Timon Athénský, patologicky důvěřivý marnotratník. Dva protikladní hrdinové Shakespearových pozdních tragédií se střetávají v nové inscenaci souboru Lachende Bestien, aby zde v politické disputaci rozhodli, do jaké míry je lidstvo mravně zkaženo.

Smějící se bestie
Soubor Lachende Bestien založený roku 2011 se ihned svou první inscenací 120 dnů svobody, s podtitulem V každém člověku dřímá prase – zapsal do kategorie tzv. „angažovaného divadla“ reagujícího na aktuální společenské otázky. (Pozn. redaktora: pojmenování Lachende Bestien, tedy „smějící se bestie“, používali Němci v období 2. světové války pro označení Čechů.) Po této kontroverzní inscenaci, jež byla odmítnuta na několika českých i slovenských scénách s obavou z morální újmy diváka, následovaly projekty Pláč nočního kozodoje a jednorázová akce Pašije. Lachende Bestien se ve svých projektech snaží diváka zasáhnout nejen aktuálními tématy, ale publikum přímo vtáhnout do děje. V případě Pašijí se diváci stali součástí inscenace prostřednictvím společné poslední večeře, tance a rituálního mytí nohou.

Timon / Coriolanus, poslední připravovaná inscenace Lachende Bestien, skupiny složené z absolventů KALD DAMU pod vedením režiséra Michala Háby, představuje politický diskurz mezi zástupcem „pravicové“ a „levicové“ strany. V současné povolební horečce téma navýsost aktuální. Coriolanus zastává názor, že každý se má starat sám o sebe, zatímco Timon jako zástupce levice naopak věří v sílu dobrotivosti a v to, že pokud bude sloužit všem, jeho skutky se mu vrátí. Cílem této inscenace v dialogu je poukázání na téma mezilidské důvěry na úrovni osobních vztahů i celospolečenské solidarity.

Timon nebo Coriolanus, levice nebo pravice, vavříny nebo porážka, je v tomto boji vítězů a poražených? Přijďte se přesvědčit 3. listopadu do Eliadovy knihovny Divadla Na zábradlí.