Divadlo Kámen se v poslední době inspiruje výjimečnými díly současné literatury. V březnu až květnu hraje dvě takto orientované inscenace: jedna, Přesně 42 zubů, je inspirována románem Viktora Pelevina Svatá kniha vlkodlaka, druhá, S citem, zase nejnovějším románem Jáchyma Topola Citlivý člověk.

Režisér Petr Odo Macháček ani herci, mezi něž patří například Lucie Zachovalová, Zdeňka Brychtová nebo Vladimir Benderski, neusilují o reprodukci nebo věrnou dramatizaci románových předloh. Nechávají se jimi spíše volně inspirovat a vytvářejí tak originální divadlo, které na knihy pohlíží z neobvyklých a leckdy nečekaných úhlů.

Volnost v používání motivů a modelování atmosféry literárních předloh Divadlu Kámen nebrání v tom, aby komunikovalo s autory a hledalo tak další roviny vnímání textů i divadla.
Poněkud tajemný moskevský spisovatel Viktor Pelevin zatím do Prahy nepřijel, ale Pražan a Sázavan Jáchym Topol se některých večerů inspirovaných jeho románem účastní a doplňuje je svým autorským čtením.

Režisér hry k tomu poznamenává: „Večery, kdy se hraje S citem a poté autor čte ze svého textu, jsou přesně tím, co se nám v Divadle Kámen líbí: intenzivním nahlížením na naprosto současná umělecká díla z různých perspektiv. Není sporu o tom, že obě části večera se vzájemně prosvětlují, obě se stávají komunikativnější a v důsledku toho i silnější. Bude-li to z pohledu plánování termínů možné, budeme v kombinování divadla s autorským čtením pokračovat. U nás často čteme a debatujeme i po jiných představeních, ale s autorem knihy to má mnohem větší sílu.“

Přesně 42 zubů
Divadlo Kámen (Nekvasilova 2, Praha 8)
nejbližší reprízy po 13. 3. a čt 23. 3.

S citem
Divadlo Kámen (Nekvasilova 2, Praha 8)
nejbližší reprízy pá 6. 3. a st 1. 4.