Open Air Festival letos obhajuje titul A Greener Festival Award, chce tedy opět patřit mezi nejekologičtější festivaly planety. A ekologický znamená čistý, uklizený po celý den a komfortní pro návštěvníky. Pořadatelé ve spolupráci s partnery si určili, že loňskou vysoko nastavenou laťku překonají. Jak toho Open Air Festival docílí? Bude se třídit jako o závod. Nově přibudou barevné velkokapacitní kontejnery na tříděný odpad. Festival zavádí jednotný zalohový systém na veškeré bioplastové kelímky, plastové lahve a plechovky ve výši symbolické 1 Kč. Ekologicky smýšlející návštěvníci tak dostanou šanci přivydělat si na „špinilech“, kteří pohazují plechovky a pet lahve po areálu.

Nezvyklé aktivity se chystají také v Think Big stanu, který ve svém názvu nese jméno nového programu Nadace O2 a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Program byl spuštěn v květnu a pomáhá na svět všem dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Stan nabídne kromě informací o programu třeba také dobíjení mobilu pomocí šlapání na rotopedu. Mimochodem díky energickému „výšlapu“ si budete moci při „eko spinningu“ ještě prohlédnout několik krátkých filmů. Vznikne tak opravdové „ekokino“.

Třídíme plast, sklo, papír, ale dokonce i zářivky, fritovací olej…
Festival klade důraz na kompostování vyprodukovaného bioodpadu. Vedle, pro spousty lidí běžného, třídění plastu, skla a papíru, se budou třídit samozřejmě také nápojové kartony, hliníkové plechovky, vybité baterie, rozbité zářivky, použitý fritovací olej… a hlavně festivalové BRKO. Vtipně znějící zkratka znamená biologicky rozložitelný komunální odpad, kterého festivaloví návštěvníci vyprodukují několik tun. „Veškeré zbytky z jídel společně s tácky, talířky, miskami a kelímky od teplých a studených nápojů budou tedy zkompostovány,“ říká manažerka festivalu Marie Marková. „Ano slyšíte správně, téměř veškeré nádobí včetně kelímků na pivo bude totiž z bioplastu, nebo-li z PLA (polylaktid acid). Pro většinu nicneříkající chemická zkratka značí bioplast vyráběný z kukuřičného, obilného či bramborového škrobu. Uhlíková stopa těchto kelímků, je prokazatelně nižší než u kelímků vyráběných z fosilních zdrojů – tedy ropy,“ dodává Marie. Zkompostováním odpadů sníží festival emise oxidu uhličitého a metanu do ovzduší. Uhlík obsažený v bioodpadech se zakomponuje do kompostu a neodchází do atmosféry jako u spalování nebo skládkování.

Na festivalu vyroste dokonce i „dotřiďovací linka“, kde se ještě jednou všechny odpadky přetřídí, aby výsledný odpad – respektive surovina – byla opravdu čistá. Tento úkol si letos na svá bedra vzalo občanské sdružení Ekodomov, které bude zajišťovat kompletní třídění a zpětné využití odpadů vyprodukovaných na festivalu – ve spolupráci s žateckou pobočkou firmy Marius Pederson a.s., technickými službami města Louny a kompostárnou firmy FEMME a.s. Hlavním partnerem ekologického konceptu festivalu je generální partner akce Telefónica Czech Republic a její projekt Think Big.

Dalším „zeleným opatřením“ je, stejně jako v loňském ročníku, zajištění kyvadlové dopravy na festival obohacené o službu jízdomat (http://www.jizdomat.cz/open-air-festival), kdy se snažíme motivovat návštěvníky k naplnění vozů do maximální možné kapacity. „I při všech těchto opatřeních a vychytávkách je výsledek hlavně o vás, návštěvnících Open Air Festivalu,“ vzkazuje promotér festivalu Michal Lukeš. „Věříme, že společně vytvoříme příjemné a čisté prostředí, kde se budeme tři dny bez obav bavit koncerty, sportem, divadlem, workshopy… A to s celou rodinou i s dětmi,“ dodává promotér.