Mezi fotografy stačí říct jediná věta – Torst vydal Koudelkovy deníky.

A není potřeba dodávat více… Protože ten, komu se tento autobiografický materiál dostane do ruky, už nebude stejným člověkem – a to platí jak pro nakladatele, tak pro čtenáře. Josef Koudelka (* 1938), jediný český člen mezinárodní fotografické agentury Magnum Photos, předal svých osmašedesát deníků z posledních jednapadesáti let k dispozici a ke zpracování. Této vzácné archivní práce se dostalo Tomáši Pospěchovi (* 1974), jenž je pedagog, kurátor, také sám fotograf a nakladatel malého výběrového nakladatelství PositiF. Nejen kvůli obsáhlému autentickému obsahu, který se pod jeho selekcí dostává jako inspirační zdroj pro mnohé další fotografy k jejich četbě, je Pospěch nyní s Koudelkou značně provázán – aktuálně spravuje a edituje také jeho archiv tvůrčí. Ten čítá přes dva tisíce fotografií a asi třicet tisíc filmů. Koudelka je jako dar věnoval po dlouhých letech této snahy českým institucím, v nejrozsáhlejším objemu pražskému Uměleckoprůmyslovému museu. Nejen toto jednání reprezentuje charakter světově uznávaného fotografa, inspirativní osobnosti, která nechává nahlédnout na své hodnoty, přístupy, osobní pohledy i fotografický příběh po roce 1969, kdy odjel z Československa, v knize pojmenované jednoduše Deníky. Odhodlanost a pevné směřování k cíli, motivování sebe sama ke zdárnému naplňování stanovených bodů, vyhodnocování smysluplných záměrů, drsná sebereflexe a fragmenty ze života člověka, který snad nikdy nespal na posteli a nikdy nic nechtěl vlastnit, aby majetkem nebyl svázán a mohl svobodně měnit prostředí, ve kterých vytvářel svoje dílo, jsou výčtem pár charakteristických rysů nejen Koudelkových Deníků, ale jeho samotného způsobu žití a bytí. Deníky jsou inspirativní a v designu Studia Najbrt krásně udělanou knihou, která nechává čtenáře ponořit se do příběhu neobyčejně pevné osobnosti a fotografy hledat to gró, proč se právě Koudelka stal v reportážní a dokumentární fotografii tím mistrem (pakliže to snad není patrné z jeho fotografií takřka na první pohled…). Ještě, že Koudelka nebyl tak skálopevný i v záměru své deníky zničit a předal je nejen jako cenný zdroj informací, ale i jako mnohavrstevnatý portrét sebe sama.


Josef Koudelka: Deníky
Torst
Praha 2021, 416 s.