V nedávné době v České televizi odvysílaný dokument Španělská chřipka je přiléhavě zasazený do období, kdy se i lidstvo 21. století vypořádává s novou pandemií. Jednou z předloh mu byla stejnojmenná kniha Haralda Salfellnera.

Španělská chřipka jako jedna z nejstrašnějších epidemií v dějinách lidstva přišla krátce po první světové válce a i v novém samostatném Československu byli tisíce lidí, kteří umírali. Jejich celkový počet dosáhl osmdesáti tisíců obětí. Jak si však španělská chřipka oběti vybírala, nebylo rozpoznatelné – nemoc stíhala všechny generace; mladé, zdravé i staré, ráda si vybírala zejména nastávající matky. Vybírala si oběti v několika vlnách až do roku 1920. Od pár stovek tisíc až k milionu, od toho prvního k pěti, postupně ke dvanácti, nezastavila se ani u padesáti a došla ne-li ke sto milionům obětí celé zeměkoule.

Touto nepředvídatelnou rukou smrti bylo vyvoleno také množství tvůrčích osobností – Egon Schiele, Bohumil Kubišta, Guillome Apollinaire. Volba se nevyhnula ani spisovateli Franzi Kafkovi, kterého španělská chřipka ale nakonec skonat nenechala. Kniha rakouského lékaře Haralda Salfellnera v novém aktualizovaném vydání (Vitalis, 2021) je jedním z podkladů, dle kterých zmiňovaný stejnojmenný dokument Španělská chřipka v režii Pavla Šimáka (* 1972) vznikl. Kolik paralel s dnešní problematikou covid-19 lze najít, je až děsivě spočitatelné – lze se z tohoto historického příběhu poučit? Kniha Španělská chřipka přináší množství dokumentů z archivů, studie, popisy nemoci i dobové fotografie, v aktualizovaném vydání také srovnání epidemie s právě probíhajícím a poznávaným covidem-19.

Proč ale tato epidemie dostala název „španělská“, přestože zasáhla celý svět? Odpověď je až absurdně nečekaná a notně překvapující – přestože i španělská chřipka hypoteticky pocházela z Číny, jako jediný necenzurovaný tisk v době války o ni psal ten španělský. A to je jen úryvek ze zajímavostí, které tato kniha nabízí k nahlédnutí a prostudování.

Harald Salfellner: Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918
nakladatelství Vitalis
Praha, 2021, 168 stan