Rádi byste vyjeli do zahraničí rozšířit si profesní obzory a posbírat nové kontakty? Tak GO AND SEE! Institut umění – Divadelní ústav vypisuje na základě pověření Ministerstva kultury ČR dvakrát ročně v programu Krátkodobá mobilita výzvu GO AND SEE, která je určena na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Podpoření uchazeči mohou vycestovat na odborné konference, semináře, workshopy, mezinárodní networky nebo jako pozorovatelé na festivaly, přehlídky, výstavy, veletrhy a další odborné akce.
„GO AND SEE vyplňuje chybějící druh podpory mezinárodní spolupráce v oblasti profesionálního umění. Smyslem má být především navázání kontaktů a samotný profesní růst účastníka a současně posílení exportu českého umění do zahraničí,“ říká koordinátor programu Pavel Štorek. „Inspiraci načerpanou skrze program GO AND SEE účastníci zužitkovávají ke zkvalitnění tuzemské kulturní scény.“ Obšírnost spektra podpory dokládá výčet oborů, ze kterých se mohou žadatelé do programu hlásit: divadlo, tanec, nový cirkus, hudba, literatura, výtvarné umění, design, architektura i kulturní management. Cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí a měla by mít nekomerční charakter.

GO AND SEE
uzávěrka druhého kola 12. 9.