Na konci minulého roku se rozdělovaly víceleté kulturní granty hlavního města Prahy. Podívejme se, co přinesl nový systém rozhodování.

Malé opakování
Před Vánoci zasedla grantová komise, nově patnáctičlenná, aby rozhodla o rozdělení peněz podle reformovaného systému. Odborníci posuzovali odděleně úroveň předkládaného projektu a výši dotace pomocí bodů. Rozhodnutí komise spolu s počtem bodů a zdůvodněním je možné si přečíst na stránkách hlavního města Prahy.

Smysl slovního hodnocení
Téměř ve všech případech se dozvíme, že kulturní instituce má velký význam pro rozvoj české kultury. V několika hodnoceních si můžeme přečíst námitku komise, že požadovaná dotace je mnohem vyšší než částka, která byla přiznána minulý rok. Jen v několika případech se objevilo smysluplné zdůvodnění. Například divadlu Semafor je vytýkáno, že staví téměř celý repertoár na osobnosti J. Suchého.

Body vše vyřeší
Bodový průměr je v tabulce připravené grantovou komisí tučně vyznačen, takže ho není možné přehlédnout. Jeho smysl však uniká. Snaha dohledat co znamenají jednotlivé počty bodů uvedené nad průměrem nic nepřinesla. Pravděpodobně se jedná o body přidělené v jednotlivých skupinách, jako jsou úroveň projektu a výše dotace. Jenže podskupiny, které by čísla vysvětlily, nejsou nikde přímo uvedeny. Nabízí se možnost, že grantové řízení nepodléhá pravidlům matematiky.

Tak co jsi dostal?
Většina žádostí o grant byla schválena – až na dva subjekty, které nesplnily základní požadavky. Některé byly převedeny do grantů jednoletých. Největší neznámou je nepoměr v částkách pro různé kulturní instituce. Zdravý rozum napovídá, že čím více bodů instituce obdrží, tím více z požadované částky dostane. Tím se však řídit nedá. Jako názorný příklad poslouží následující údaje: Palác Akropolis s 90 body dostane přibližně 50 % požadované částky a Divadlo v Celetné obdrží za 74 body přibližně 70 %.

Za matným sklem
Nelze říct, že výsledky grantového řízení nejsou spravedlivé. Problémem však zůstává, že občan, který se nepohybuje v potřebných kruzích, není schopen samostatně pochopit důvody mnohých rozhodnutí, která ovlivňují fungování společnosti. A tak z důvodu trvající neprůhlednosti zůstává na každém z nás vymyslet si svůj vlastní příběh…