39. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
26. 7.–3. 8.
Uherské Hradište