A manual of moments
Centrum pro současné umění Futura
Holečkova 49, Praha 5
st–ne 11:00–18:00
24. 1.–17. 2.
vstup zdarma