JOSEF BOLF: Ty nejsi Ty, Ty jsi já
Staroměstská radnice, 2. patro
27. 11.–21.2.
út–ne 10:00–18:00
40 / 20 Kč