Festival otrlého diváka
Otestuj si hranice filmového vkusu
Kino Aero
Biskupcova 31, Praha 3
9.–14. 2.
90 / 100 Kč