La Película
přehlídka španělsky mluvené kinematografie
Kino Světozor
Vodičkova 41, Praha 1
16.–21. 2.
90 / 100 Kč