Leonardo LIVE
Událost roku a jedinečný filmový zážitek! Výstava „Leonardo da Vinci: Malíř milánského dvora“ z Londýna na plátně kina
Bio Oko a Kino Aero
21. a 28. 2.
300 Kč