Literární Zarafest
prezentace současného literárního dění v českých zemích i zahraničí
Děčín
29.–31. 8.