Czech Grand Design
Slavnostní udělení cen
Stavovské divadlo
Železná 11, Praha 1
so 10. 3.