Festival Den poezie
téma: Pře-Stup
ve více jak 40 městech ČR
5.–19. 11.
více na www.denpoezie.cz