Adam Kašpar (* 1993) se narodil v Litomyšli, žije a pracuje v Hanušovicích na Moravě. Studoval na pražské AVU v Ateliéru malířství IV Martina Mainera. Profiluje se precizní realistickou malbou založenou na tradiční tématice, technice i kompozici. Autor přináší vytříbený obraz přírody a jejích jevů skrze pečlivé a systematické pozorování, které mu pomáhá pochopit všechny strukturální zákonitosti a děje vlastní rázu konkrétní zobrazované krajiny se stromy, skálami a pohořími, specifickým listnatým i jehličnatým porostem, vodním tokem a dalšími jednotlivostmi, které přírodu utváří. Samotné malbě předchází množství přípravných skic i fotografií a ústí v autorovo zpodobnění krajiny výrazného specifika a charakteru. Kašpar se nesnaží zachycovat obecnou podobu přírody, ale vyznění konkrétního místa. S inspirací v původní tvorbě starých mistrů pak hledá a zachycuje, co je v krajině věčné a znovu tak představuje její velkolepost a podmanivost a kontrastuje tím i vztah člověka vůči ní – tedy jeho dočasnost a pomíjivost, zanedbatelnou stopu vůči majestátu přírody.