Tereza Talichová (* 1977) se narodila v Praze, kde žije a tvoří. Studovala na pražské UMPRUM v multimediálním a konceptuálním ateliéru pod vedením Adély Matasové a Jiřího Davida. Ve své aktuální tvůrčí činnosti se věnuje dřevěné hračce, ve které propojuje přístup volného umění s designem. Hračky Terezy Talichové z umělecké dílny Tititi jsou progresivním přístupem zhotovované objekty, které jsou inspirované řemeslnou tradicí tvůrců jako Minka Podhajská, Václav Špála či Josef Čejka. Originální a nadčasový objekt, který je vyráběn jako unikátní exemplář v sobě snoubí množství intuitivního přístupu propojeného s konceptem a četnými kulturními odkazy včetně osobitých prvků humoru, které jsou odrazem autorčiny osobnosti. Práce s tvary si ponechává zaoblení, které je dětskému uživateli vlastní. Škála figur se pohybuje v konkrétním a rozpoznatelném okruhu postav z blízkého sociálně kulturního prostředí – např. Kominík, Malá Karkulka, Pan Majitel, ale hraje si i s fantazijním světem, v jehož gramatice rozvíjí figury jak tvarově tak barevností a skrze pojmenování modeluje jejich charakter – např. Paní Bronzová, Pan Zlatoušek, Modrák, Pistáciový Kopečák. Talichová se v designování objektu posunuje k autorskému portrétování lidí z civilního života či reálné umělecké sféry – např. postavami Coco, Walter Groppius či Gustav Klimt nebo fiktivních postav literatury a operních děl – např. Othello, Desdemona. Figury Tititi jsou tak originální dětskou hračkou a zároveň nadčasovým objektem uměleckých kvalit, který není vymezen věkem uživatele, ale pouze jeho otevřeností, fantazií a uměním hrát si.