Imprese z expozic a expedic

Imprese z expozic a expedic

Nové proudy evropského umění konce devatenáctého století dnes chápeme jako pramen velkého toku moderny, který ve dvacátém století smetl dřívější pojetí umění i krásy. Hudební i výtvarný impresionismus rozpustil dříve nedotknutelné zákony hudební harmonie a vizuálního znázorňování a jeho představitele oslavujeme jako dobrodruhy, kteří objevili zcela nové světy. Nežil však už v tomto území někdo? Co a pro koho vlastně vynalezli?

Tags: , ,