Odpočinek od fragmentárnosti světa

Odpočinek od fragmentárnosti světa

Přibližuji se k oponě, skrze niž proniká hlasový záznam z prvního videa výstavy Compassion Fatigue Is Over a míjím paní, která mi s okázalou ironií sděluje, ať si výstavu užiju. „Nevydržela jsem tam ani deset minut,“ dodává. Vycházím po dvou hodinách a vracím se jiný den na další tři, ani to mi nestačí.

Tags: ,
Compassion Fatigue Is Over a klíčová témata současnosti

Compassion Fatigue Is Over a klíčová témata současnosti

Dokážeme najít a definovat, jaké limity má náš soucit? Diskuse o limitech soucitu nabrala v posledních letech značné obrátky.

Tags: ,