Jak se společně dotknout hvězd i dna

Jak se společně dotknout hvězd i dna

Lída Baarová a Adina Mandlová, kdo by je neznal? Herečky spjaté nejen s filmem, ale i s druhou světovou válkou a nacisty. Byly to skutečné umělkyně, anebo pouze půvabné milenky slavných mužů? A opravdu to jenom ony za války byly ve styku s Němci? Odpovědi na tyto otázky hledá Tomáš Vůjtek ve své hře Spolu, která se na podzim minulého roku dostala na scénu klubu Les.

Tags: , , , ,