Dát náhodě šanci?

Dát náhodě šanci?

Umělecké dílo je filozofickou tradicí považováno za nejdokonalejší výtvor lidského ducha. Na obraze není přebytečného tahu, každý tón skladby je zdůvodněn a každé slovo románu přispívá k celkovému významu textu. Umění dvacátého století se této tradici vzpírá a vzniká naopak zcela nahodile, bez záměrného uspořádání. Podařilo se mu tak založit tradici novou? A má dnes stále šanci zaujmout?

Tags: , ,