Alenka před Cross Clubem

Alenka před Cross Clubem

Představení ALENKA skupiny AMANITAS FIRE THEATRE se pokouší vytyčovat otázky mezi dospělostí a dětstvím, realitou a fantazií, řádem a chaosem, submisivitou a dominancí, jednotlivcem a společností. Existují jasné hranice, nebo je vše jedné chuti? Odpověď není předem dána, zato prostor pro dialog mezi publikem a hrajícími ano.

Tags: , , , , , , , , ,