Komentář k polským hlavám

Komentář k polským hlavám

Albert Einstein, Ernest Hemingway či Marie Curie-Skłodowská nebo Fryderyk Chopin. To jsou osobnosti, jejichž busty lze ve fotografickém uchopení autorské dvojice Lukáše Jasanského a Martina Poláka obdivovat ve dvou patrech Domu fotografie. A slovo obdivovat je zde patřičně rozšířeno poťouchlým úsměvem.

Tags: , , ,