Podívejme se do tmy!

Podívejme se do tmy!

Pohled do noci, která v nekončícím koloběhu dennodenně proměňuje a skrývá vše kolem nás. Když se venku setmí a přirozené světlo vyprchá, přichází do popředí světlo umělé. Lustry, lampy, zářivky, svíčky i žhnoucí cigaretové oharky získají najednou na významu a vrhnou světlo na tu intimní část našich životů, kterou prožíváme po setmění, za okny svých bytů.

Tags: , , , ,