Zvuky agresívnych psychofyzických plôch

Pohnutý psychický stav môže byť sebairónia alebo neurologický dôsledok. Slovo depresia sprofanované postmodernou kultúrou často skĺzava k povrchným interpretáciám. Hlbší vnem je kontrastným nastavením ľudského mozgu možné zasadiť do prostredia príjemného a znesiteľného atakom rušivej nestability. Niekde na pomedzí nepatologických odchýlok pracuje terminológia noisovej hudby, ktorá pripomína príručku diagnostika a terapie duševných porúch, s tým rozdielom, že tu je výstupným dielom žánrová zvuková stopa.

Tags: , , ,