First Principles Karímy  Al-Mukhtarové

First Principles Karímy Al-Mukhtarové

V případě Karímy Al-Mukhtarové je First Principles založený na implementaci tvůrkyně, vlastní autentické osoby do uměleckého díla. Jde o zapojení vlastního těla nad rámec jeho běžné funkce, jakožto nástroje vlastní vůle.

Tags: , ,