V případě Karímy Al-Mukhtarové je First Principles založený na implementaci tvůrkyně, vlastní autentické osoby do uměleckého díla. Jde o zapojení vlastního těla nad rámec jeho běžné funkce, jakožto nástroje vlastní vůle.

Charakteristický je pro autorku také místy až intimní vztah k materiálu. Jde o určitou nutkavou potřebu se materiálu věnovat ve smyslu zkoumání jeho vlastní úlohy, energie. Z této skutečnosti přirozeně vyvstává faktický význam nebo role, kterou materiál v autorčině tvorbě zastává. Ačkoli je od počátku autorčiny souvislé tvorby v jasném popředí obsahová rovina, myšlenka a její předání směrem k vnímateli, časem se materiál stává více a více rovnocenným.

Do jisté míry je toto podpořeno třetím svébytným elementem Karíminy tvorby, a tím je řemeslo. Fascinace řemeslem, která v některých dílech přechází až do obsesivní roviny. Tím se jistým způsobem dostáváme k zrcadlící se filozofii každodennosti, která se v tvorbě zpřítomňuje prostřednictvím předmětů denní potřeby. Stůl a koberec jsou svrchovanými reprezentanty, ve kterých se střetává textilie v podobě výšivky a tkaní.

U obou těchto sérií navíc převládá systém a řád. Jak ve vizualitě výšivky, tak v případě koberců už v jejich podstatě vzniku. Řád je o systému. Pochopení systému je obvykle možné dvěma způsoby. Buď jde o nalezení kódu, na kterém je daný systém založený, nebo se stanete sami autorem systému, jehož jste součástí.

Výstavu Karímy Al-Mukhtarové můžete v Pragovka Gallery navštívit do 2. května. Více na www.pragovkagallery.cz.

text: Jan Kudrna (původní kurátorský text je krácen)

Karíma Al-Mukhtarová – First Principles
Pragovka Gallery (Kolbenova 923, Praha 9)
9. 2. — 2. 5.