Rehabilitovat pracovní proces

Rehabilitovat pracovní proces

Díla burcující ke klidu, nosiči poselství, které není vykoupeno průměrným zpracováním. Práce sama se stává pro Kristinu Fingerland neutuchajícím motivem – při vlastní tvorbě si uvědomuje její váhu, činnost samotná vede k výsledku v podobě uměleckého díla. Její artefakty ale často fungují i jako mementa váhy práce lidí otročících v sériové výrobě. Stírání rozdílů mezi umělcem a divákem, mezi člověkem a mimolidskými existencemi. Jak vybízí Kristina společnost ke změně? A k jakým formám vyjádření vyzývá sama sebe? Zastavte se a naslouchejte…

Tags: ,