Leden je nejen prvním měsícem nového roku 2024, ale také prvním měsícem jedenáctého roku vydávání Artiklu. S úvodem nového období se vždy pojí buď předsevzetí, která se častokrát stanou jen neuskutečněnými sliby vůči okolí a nebo nejhůř – vůči sobě sama. Nebo se začátek roku pojí s předpověďmi, při kterých se ti zvědavější snaží svléknout háv budoucnosti a nahlédnout do ni. Ať už Nostradamus nebo Baba Vanga řekli pro tento rok cokoli, mnohé máme stále ve svých rukou sami. Stejně jako lednový Artikl, který přináší téma Obrození a věnujeme se mu už skrze výběr prezentovaného díla na titulní straně. Gobelín nebo také tapiserie je označení pro specifickou techniku převodu obrazové předlohy do tkané plošné textilie. Tento výraz je znám od první poloviny 15.  století a nejstarší vyobrazení tapiserií pochází už ze starověkého Egypta z roku 2000 let před naším letopočtem. Zlatým věkem tapiserie bylo pak 16. a 17. století, kdy gobelíny vznikaly podle předloh vyhlášených malířů své doby. V současném období zažívá právě toto obrazové médium obrození a věnuje se mu čím dál více autorek i autorů. Specifickým rysem aktuálního pojetí jsou náměty, které jsou často spojeny s vlastním návrhem svého tvůrce a jsou zhotovovány v podstatně menších formátech než dříve. Ať se tedy novým podobám tohoto tradičního plošného tkaného zobrazování daří a přináší nová témata, která budou inspirativní nejen po celý tento nový rok. A ať se daří také vám, čtenářům, protože s vámi tvoří naše slova dialog. Přeji vám inspirativní čtení nejen tohoto lednového čísla, ale i všech nadcházejících jedenácti vydání jedenáctého roku vydávání Artiklu.