Dobrodružství pokračuje. Byly jím dny uplynulých týdnů a budou jím i ty nadcházející. V pomyslném mezníku mezi obdobím skrytém pod rouškami a obdobím distance dvou metrů v uzavřených prostorách a bujarém bezprostředním veselení v prostorách otevřených jsme se Dobrodružstvím nechali inspirovat a uzmuli jsme si ho jako téma červencového Artiklu. Jaké články takový pojem přináší, můžete nyní prozkoumat a stát se tak dobrodruhem, jakým čtenář bezpochyby je. Vždyť jen každý nadpis je pomyslnou šipkou k cestě, po které se můžete vydat. A tak jako přináší nejedno dobrodružství (dá-li se ovšem jeho množství počítat, dělit, členit, komparovat…) cestování, které umožňuje prožívat bezprostřední přítomnost – ať tedy s rouškami nebo bez… – umožňuje i četba objevování obsahu, který se otevírá každým jednotlivým uzmutím znaku složeného ve slovo. Pokud se zrovna nenachází naše lidstvo v simulaci situace, která prověřuje jeho zdatnost adaptability, lze se na veškeré dění dívat jako na výpravu do dobrodružného světa, jehož podoba je hrací deskou a jednotlivé kroky jsou zpodobněny vržením kostky. Pamatujete na Jumanji? V době, kdy cestovat ve fyzickém prostoru není z mnoha důvodů zcela možné, začínají být texty skládající se v knihy mapou po místech, do kterých nás bez limitů hranic přenáší fantazie. A texty jsou takovými mapami, které fantazii směrují konkrétní cestou. Důležité je mít správnou orientaci a držet kompas pevně ve svých rukou tak, jako to děláte právě s novým vydáním Artiklu, který vás nechává objevovat dobrodružství nejrůznějších kulturních sfér.