Pro srpnové vydání jsme příhodně zvolili téma Kontakt. A to nejen z prvotní asociace k rozvolnění a tedy obnovenému kontaktu mezi lidmi nebo mezi člověkem a kulturním děním. Toto téma otevírá množství úhlů pohledů, které se k němu vztahují – neustálý kontakt skrze digitální technologie převyšuje nad kontaktem osobním, kterého si zvláště teď po pandemické izolaci o to více vážíme a uvědomujeme si jeho hodnotu. Ale i tak se množství lidí v našem životě stalo jen jakýmsi kontaktem – informací o existenci a případně o určité sdílené minulosti, ale v přítomnosti již nebujícím vztahem, jenž by z člověka označeného jako kontakt vytvářel člověka vnímaného jako přítel. Skrze kontakt navazujeme prvotní vazby. Kontakt jako dotek je mechanismem aktivace, aktivitou zpřítomněný záměr, jenž otevírá další možnosti rozvoje. Je až překvapivé, kolik poloh nazírání tento termín přináší a já věřím, že právě esejistické texty obsažené v tomto čísle pro vás budou podnětem k rozšíření či dokonce k přehodnocení toho, jak tento termín vnímat. V rámci dalších rubrik vás pak chceme kontaktovat s vybraným kulturním děním, které stojí za to navštívit a vidět a s množstvím událostí, jež kulturu v brzkých dnech čekají a vy se skrze jejich zažití můžete přiblížit k novým celistvým prožitkům. Takové prožitky je potřeba – ať už vědomě či spontánně – zařazovat a nechat proudit do svého života, aby se klenul do podoby bohatého a naplněného. Žijeme-li spokojeně v přítomnosti, nevracíme se do minulost ani se neobáváme budoucnosti.