Pravidelná přehlídka uměleckých projektů ve veřejném prostoru Brno Art Open startuje v červnu, tentokrát se zaměří na umělce a umělkyně, věnující se tzv. bio-artu. Umělecké objekty, instalace a intervence budou v brněnských ulicích a parcích k vidění do konce srpna.

Letošního ročník přehlídky má podtitul gGeEnn / Mendel Is… an Artist! a je věnována osobnosti Johanna Gregora Mendla a jeho vědeckému odkazu. Kurátoři Milan Mikuláštík a Milan Kreuzzieger avizují, že v přehlídce se střetnou dva heterogenní koncepty; umění ve veřejném prostoru a bio-art, aby vytvořily osobitou syntézu.

Pozvání na letošní ročník Brno Art Open přijali zahraniční umělci Kuai Shen z Ekvádoru, Uli Westphal z Německa, slovinská umělkyně Saša Spačal, Tomáš Gabzdil Libertíny žijící v Nizozemí a také sochařka Anna Hulačová a umělec a experimentátor Jiří Y. Suchánek. Umístění uměleckých objektů a instalací bude v letošním roce sledovat stopy Mendlova života a působení v Brně. V zahradě augustiniánského opatství na Mendlově náměstí budou umístěny (a obydleny) úly, které zhotovila Anna Hulačová. V parku Lužánky vyroste obří brána z pláství od Tomáše Gabzdila Libertínyho. Na školu v ulici Jánská umístí specifickou meteorologickou laboratoř Jiří Suchánek. V parku za Domem umění na Malinovského náměstí najdete instalaci zvukově oživených totemů a videoprojekci ekvádorského výtvarníka Kuai Shena, který se dlouhodobě věnuje umělecké tvorbě využívající algoritmy komunikace mravenců. V zahradě Vily Löw-Beer na ulici Drobného pak vyroste interaktivní skleník, jakýsi obří herbář slovinské umělkyně Saši Spačal. Ulice Brna zaplní také velkoformátové fotografie hrachových zrn připomínajících lidské obličeje od německého výtvarníka Uliho Westphala.

Součástí Brno Art Open bude i série doprovodných programů, akcí a událostí, které budou zahrnovat odborné a popularizační přednášky, diskuse a workshopy, komentované prohlídky a happeningy.

text: Anna Saavedra

Brno Art Open
Brno – různá místa
22. 5. — 2. 10.