Alšova jihočeská galerie ke konci letošního roku připravila ve své pobočce Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni výstavu s názvem Pleschen, která představí výsledky výtvarného sympozia AJG z roku 2021.

Výstava je pestrou přehlídkou prací účastníků již čtvrtého ročníku uměleckých plenérů, které Alšova jihočeská galerie pořádá v obci Frantoly na Prachaticku. Neméně pestrá je i skupina umělců, která se v roce 2021 v šumavském předhůří sešla. Výstupem jsou práce na pomezí materiálů i technik, které důstojně doplní sbírkový fond galerie a to jak jeho obrazovou tak grafickou sekci.

V posledních ročnících sympozií AJG zaměřila svou pozornost na melancholické a abstrahované formy ztvárnění krajiny a podle toho byli oslovováni také jednotliví autoři. Výsledkem jsou následně velmi zajímavá díla na papíře, která již nejsou příliš tematicky svázaná, a v budoucnu je bude moci galerie použít nejen při reflektování přírody, ale i jako ryze současný pohled těchto autorů na svět. Ve stejném duchu proběhl i plenér 2021, který v sobě mísí řadu preferovaných médií, která pak spojuje originální přístup těchto umělců ke krajinářskému tématu.

Stejně důležitá jako je volba účastníků sympozia, je i volba místa, kde se plenér uskuteční a kde budou autoři čerpat inspiraci. V tomto ohledu se jeví dramatická krajina Pošumaví s řadou opuštěných vesnic a skrytých meandrů Zlatého potoka jako ideální prostředí pro hledání vlastního vyjádření. Odtud i název zaniklé obce Maloniny (Pleschen), kde se většina autorů tohoto ročníku inspirovala. Sympozia se zúčastnili Irena Friess Staneva, Jitka Chrištofová, Julie Kopová, Václav Malina a Hana Sommerová.

text: Marek Svoboda

Pleschen
Mezinárodní muzeum keramiky (Novodvorská 301, Bechyně)
28. 10. 2022 — 29. 1. 2023