Dům umění města Brna hostí od 30. listopadu 2022 do 19. března 2023 nový multimediální výstavní projekt Mileny Dopitové s názvem Příští zastávka je na znamení.

Výstava je tvořena přímo na míru hlavním výstavním prostorám Domu umění a skládá se převážně ze zcela nových prací. Na jejím počátku stál autorčin osobní zážitek z cesty na Kypr, do míst, kde dochází k překvapivé symbióze a mixu kultur a kde se narušují identitární vzorce, jež jsou považovány za stabilní a normotvorné základy lidské civilizace. Na tomto ideovém „půdorysu“ stojí i brněnská výstava – autorka v ní parafrázuje vizuální, architektonické i hudební kódy křesťanství, judaismu a islámu, které v návaznosti na válečné události, ideologické spory, kolonialismus, turismus či vědeckou a tvůrčí zvědavost po staletí migrovaly mezi různými částmi světa, a mísí je s prvky odkrývajícími banalitu, avšak také poetiku a politiku lidské všednodennosti.

Název výstavy odkazuje k banálnímu hlášení z městské hromadné dopravy, avšak v kontextu vizuálně a akusticky bohatého aranžmá výstavy se význam a funkce této věty značně proměňuje. Konfrontuje nás totiž s dilematem, zda setrvat v rozjeté a zdánlivě bezpečné jízdě, anebo s rizikem nebezpečí vystoupit, odpoutat se od zaběhnutých stereotypů a pokusit se najít neprozkoumané cesty k okolnímu světu, druhým i sobě samému. Výzva k vytvoření hybridních kulturních, sociálních a genderových identit, kterou Dopitová ve své výstavě předkládá, je na pozadí aktuálního pošlapávání lidských a zvláště pak ženských práv v blízkém i vzdáleném světě velmi aktuální.

text: Martina Pachmanová


Příští zastávka je na znamení
Dům umění města Brna
(Malinovského nám. 2, Brno)
30. 11. 2022 — 19. 3. 2023