Site-specific projekt, který Pavel Korbička připravil pro brněnský Dům umění, představí nové monumentální světelné instalace, vytvářející protiklad k dominantní symetrii tohoto výjimečného výstavního prostoru. Výstava DEFLECTION bude komponovanou cestou, vedoucí k vnitřní konfrontaci s psychofyzickými faktory vlastního těla, jež jsou přirozeně dány každému z nás.

Práce brněnského výtvarníka Pavla Korbičky (* 1972) jsou charakteristické úvahami o prostoru. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání. Vstoupí-li divák dovnitř instalace, ocitne se v pulzujícím světelném labyrintu, který ho může dovést na pokraj vlastní fyzické nerovnováhy a tím k hlubšímu uvědomění sebe sama. Výstava, kterou pro brněnský Dům umění připravila kurátorka Terezie Petišková ve spolupráci s Miroslavou Hajek, bude sestávat ze čtyř významově propojených fyzicky přístupných staveb z dutinkového polykarbonátu, nasvícených barevným neonovým světlem. Barevnost se bude proměňovat s prostorovým členěním galerie, aby docházelo k posilování simultánního kontrastu mezi jednotlivými sály, zároveň bude užito kontrastů studené a teplé barvy, posilujících rozdílnost prostorového vjemu. Filosofické kategorie prostoru a času díky světlu rozehrávají performativní hru, která nás nutí redefinovat naši pozici ve světě, kde prostor sám není daností, ale děním se. º


Pavel Korbička: DEFLECTION
Dům umění města Brna (Malinovského nám. 2, Brno)
13. 3.—28. 4.text: Anna Saavedra