Vizuální umělec a sochař Petr Stanický pracuje s hmotou, prostorem a světelností prostoru. Vytváří skleněné objekty a instalace, vždy počítající se specifičností okolního prostředí, které se přirozeně stává součástí díla. Byla to právě architektura, která Stanického přivedla do roudnické galerie. A zároveň do prostor nedalekého augustiniánského kláštera.

Autor chtěl proměnit genius loci galerie v místo, kde se setkávají historické formy s těmi současnými. Do původního konceptu výstavy se záhy vkradla myšlenka rozšířit ji o další výjimečné prostory Roudnice. Objekty Petra Stanického tak naplnily barokní budovu někdejší zámecké jízdárny i středověkou architekturu kapitulní síně a ambitů. Výsledkem jsou dvě minimalistické prezentace vystavěné na několika plastikách ze skla a oceli či kovu, doplněných skleněnými závěsnými obrazy.

Nejnovější objekty Petra Stanického těží ze specifické materiálové kvality. Jsou založené na hře s geometrií a na optickém účinku zmnožení vrstev. Klíčový je motiv zkreslení a deformace reality. Jemu podléhá i dominanta galerijní výstavy, Trám (2019), jenž vyvolává pocit absence fyzikálních zákonů. Středobodem autorovy intervence v klášteře se stal Sloup (2023), odvíjející se od souhry skla, rozkmitané vodní hladiny a laserového světla. Tato site specific instalace vznikla přímo pro prostor kapitulní síně s dřevěnou sochou ukřižovaného Krista, zavěšenou na zdi. Stanický se nečekaně dotýká duchovního kontextu a zároveň se vrací k ústřednímu tématu své tvorby, vztahu člověka k prostoru a architektuře.

text: Andrea Turjanicová

Petr Stanický / Místa paměti – Rozhraní
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
(Očkova 5, Roudnice nad Labem)
a Klášter augustiniánů kanovníků (Komenského 174, Roudnice nad Labem)
10. 11. 2023 — 11. 2. 2024