je název výstavy obrazů malíře Romana Franty v Galerii Ve věži v Plané u Mariánských Lázní.

Roman Franta (* 1962) se narodil v Táboře a je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1990–1997; prof. Bedřich Dlouhý, prof. Aleš Veselý) a San Francisco Art Institute (1993–1994).
V galerii Ve věži nám autor předkládá výběr cca třiceti obrazů z jeho cyklů posledních deset let. Můžeme zde najít známější malířské polohy broučích, koloristických motivů, za které byl v minulosti nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého, dále obrazy s tematikou zvířat, ptáků, ovoce, zeleniny, vše v monumentálním pojetí expresivnější malby, také plátna z posledního období, trámy, interiéry dřevěných staveb, sérii hlav i řadu bizarních mužských portrétů z cyklu Nepokojní.
Roman Franta jednoduchými prostředky, hravě a ironicky reflektuje dění kolem sebe i své osobní prožitky. Svobodně a s odstupem komentuje současnou společnost, kde se zároveň s nadsázkou i provokativně dotýká otázky mezilidských vztahů. Je svérázným a nezaměnitelným autorem současné umělecké scény, systematicky zkoumá teritorium své malby i uvažování sebe samotného.
Za svou malbu získal řadu ocenění a je zastoupen v mnoha soukromých i veřejných sbírkách, jako je Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Muzeum umění Olomouc, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie Klatovy Klenová a v dalších.
Pestrá, rozmanitá a svým výběrem jedinečná výstava potrvá do 16. července 2023.

text: Eva Vanišová


Roman Franta: Úsek fronty
Galerie Ve věži (Kostelní 132, Planá u Mariánských Lázní)
19. 5.–16. 7. 2023