Co by se mělo do kamenů tesat, kreslí se do knihy, a na kameny se maluje. Roman Franta – malíř, pedagog, autor hojně zastoupený v uměleckých sbírkách, je nyní i romanopiscem.


Pro Galerii Havelka připravil Franta velkoformátovou malbu a instalaci z pomalovaných kamenů, a to vše k tomu, aby zde 28. května uvedl svou první knihu nasbíraných myšlenek doplněných kresbami. Bezmála dvěstětřicetistránková kniha dostala název RAT ART a její obsah je řazen v kapitolách Život, Vztahy, New York, Umění a Umělci. Myšlenky, poznámky a citáty knihou prostupující vycházejí z deníků, které si Franta vede téměř dvacet let. V těch vytváří koláže a kresby a v krátkých textech zaznamenává postřehy z filmů, galerií, divadelních inscenací či knih nebo časopisů, které ho za tuto nekrátkou dobu nějak ovlivnily či inspirovaly. V roce 2018 je doplnil kresbami ve svém rozpoznatelném rukopisu i humoru a nechal obalit designem Petra Krejzka a uvedl textem Otto M. Urbana. Osobité příběhy, glosy, ilustrace k životním situacím ve formě blízké grafickému románu vypráví autorův autoportrét a jeho alter ego a je zřejmé, že dvacetiletý dialog dvou postav RAT a ART tak není náhodným setkáním. Na závěr snad citovat: „Jelikož jsme v dnešní době zaplaveni obrazem, musíme si udělat selekci, abychom nebyli k vizualitě lhostejní.“ A proto vybírám a doporučuji tuto knihu jako soubor inspirativních pohledů na svět nejen vizuální kultury. ∞


RAT ART
ROMANOPISEC R
ROMAN FRANTA
Galerie Havelka
Praha, 2019, 238 stran