Dvojčata narozená 13. prosince 1922 v Kladně, sestry Válovy, jsou v kulturním prostředí neodmyslitelně známá jako Válovky. A těm je nyní v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě věnována výstava.

Sestry Válovy prožily celý svůj život společně a to v kladenském domě, který je hostil velkou zahradou a také vlastními ateliéry, kde tvořily. Společné jim bylo i studium v ateliéru Emila Filly, kterého si po předchozích krátkých, byť rozdílných studijních cestách, cenily za jeho vlídný přístup a snahu něco je naučit. Přestože poválečné a industriální Kladno nebylo žádným ideálním prostředím k životu, Válovky se s ním vypořádávaly po svém, ve kterém roli hrálo i jejich totální nasazení. Jejich raná malířská tvorba nešla ideologii na ruku, byla jim ukradená. Dělníci na jejich plátnech nebyli šťastní se širokými úsměvy. Válovky zůstaly svébytné za každých okolností. Byly si oporou jedna druhé a snad i proto náročná období svého nejen tvůrčího života překonávaly.Sestry se svými přáteli

Výstavu Válovek s podtitulem Pod jedním nebem připravila Dagmar Šubrtová a zařadila na ni kromě prací Květy a Jitky také díla dalších čtyř autorů, kteří byli buď blízkými přáteli sester nebo pro ně bylo setkání iniciačním momentem vlastní tvorby. Divák tak zhlédne množství kreseb, pastelů nebo obrazů obou autorek, ale také díla Josefa Žáčka, Olbrama Zoubka, Jiřího Petrboka nebo Kláry Spiškové. Neinvazivní dialog s Válovkami, který vybraní autoři vedou, či možná spíš volně vzdaný hold, je tak občerstvením čistě autorské výstavy dvou malířek stejného data narození avšak tvorby v nuancích rozdílné. Přestože nelze tvorbu sester srovnávat, ale spíše ji chápat jako polovinu jednoho celku, která občas překvapí právě tím, že je vytvořená Květou a ne Jitkou, měly obě autorky své specifické polohy, které skrze malbu hledaly a zobrazovaly. Oběma jim byla vlastní témata existenciální, v tvorbě pak vyústěná v abstraktní vyjádření. Ostrá práce s linkami, subtilní práce v technice pastelu, ale i hutný přístup k malířskému plátnu s tmavými odstíny barev – taková výrazová škála je na výstavě Válovek představena a nechává diváka do světa autorek nahlédnout.

Soulad malířek i individuální hledání

Úspornost ve výrazu, vyjádření dynamiky konfliktu, napětí i vzrušení. Zneklidnění lidskou angažovaností i bezprostřední účastí sdělené až téměř kaligraficky a přesto nikoli jako zpráva, ale jako naléhavý výkřik. Taková tendence převládala v tvorbě Jitky Válové. Květa se zase snažila ztvárnit nikoli člověka jako individualitu zrcadlenou v tváři a povaze, ale skrze hledání prvotních zdrojů jeho podoby jako živlu, síly, žáru nebo napětí.
Výstava připravená do několika sálů galerie i přes četné množství pastelů lyrických motivů zavádí v zimním období temnějšího naladění do poloh hlubšího zamyšlení a rozjímání, pro které jsou díla Válovek silnou a podnětnou iniciační plochou.

Sestry Válovy – Pod jedním nebem
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
(Komenského 10, Jihlava)
19. 11. 2021 — 27. 2. 2022