Jeden muž, který neví, co se sebou ani se dvěma ženami, mezi nimiž se ocitá. Divadelní dramatik a režisér Jiří Pokorný vytvořil příběh netradičního a přesto stále stejného trojúhelníku. K jeho uměleckému vyjádření použil nejrůznější jevištní složky – tanec, performanci, herectví a hudbu. Spolupráce činoherního autora, herečky, performerky a tanečníka všem zúčastněným klade limity, na které nejsou ve své práci běžně zvyklí. Režisér i herci jsou připraveni o typicky divadelní vyjadřování, hereckou akci i výpravu a jsou odkázáni téměř výhradně na pohybové sdělení. Tanečník je zase nucen svým pohybem přenášet přesně dané pocity, nálady a myšlenky, předepsané autorem, zatímco pro soudobé taneční projekty bývá typická tvorba spíše abstraktního charakteru. Přínosem projektu je úspornost a minimalismus autora ve vyjadřování děje, bez zbytečně košatých dialogů, bez mnohdy zbytných rekvizit a jevištních efektů a na druhé straně konkrétní a sdělné pohybové vyjadřování tanečníka bez manýristických klišé „pohybu pro pohyb“, která mohou být běžnému publiku nesrozumitelná.

V novém představení Bouchačka skupiny DOT504, které uvede 4. listopadu 2013 ve 20 hodin Ponec – divadlo pro tanec, uvidíte herečku Kateřinu Winterovou, performerku Halku Třešňákovou a tanečníka DOT504 Lukáše Homolu.


autor: Karel Perný