Komorní alegorický horor Morčata nastudoval soubor Tygr v tísni. Tato adaptace novely Ludvíka Vaculíka z roku 1970 vypráví o zvířátkách, o bance, o dětech, o smrti a o obludné nadvládě systému nad lidmi a lidí nad morčaty až do úplné ztráty humanity. Adaptaci připravila Marie Nováková a režie se ujal Ivo Kristián Kubák.

Částečně autobiografická próza Morčata odráží úzkost, nelidskost a absurditu nastupující normalizace s humorem a ironií. Na pozadí příběhu jedné obyčejné pražské rodiny, která si pořídí morče, a jedné národní banky, ve které se ztrácejí peníze, se rýsuje téma obludné nadvlády systému nad člověkem a člověka nad zvířetem.

Morčata pojednávají o nejtemnějších zákoutích lidské duše a politického systému s ironií a humorem. Tatínek rád poučuje své děti a velice rád a sebevědomě poučuje i diváky. Ze zábavné prezentace sebe samého, své práce, rodiny a zvířátek se stává mrazivý horor. Příběh se odehrává v dusné atmosféře setrvalého nedorozumění.

„Inscenace zobrazuje nebezpečný koloběh frustrace a týrání, který z oficiálních institucí proniká do soukromí rodiny a mikrosvěta morčecí klece,“ vysvětluje Marie Nováková.

Soubor Tygr v tísni se pravidelně zabývá adaptacemi autobiografické a biografické literatury 20. a 21. století, skrze níž mapuje politické, kulturní a historické proměny a klima moderní doby. º


Další informace najdete na stránkách tygrvtisni.cz.


autor: Tomáš Roleček