Izraelská choreografka, která působila v legendárních tanečních souborech jako jsou Batsheva nebo Sasha Waltz&Guests, vytvořila ve spolupráci se souborem VerTeDance představení Transforma. Jak již samotný název napovídá, choreografie se zabývá otázkou proměny, vnitřní i vnější.

Na scéně divák sleduje pětici žen, jejichž pocity a vztahy jsou v neustálém vývoji. Jako slepá mláďata se nejdříve pohybují jen v omezeném prostoru a neodváží se dál. Odvaha přichází spolu se sebeuvědoměním. Tanečnice rostou v ženy. Vše vrcholí taneční extází na metalovou hudbu, při které je jedna žena vyvolena stát se pokračovatelkou transformace. Je znovu bezbranným mládětem a koloběh pokračuje.

Tanečnice vystupující v Transformě jsou typově velmi rozdílné, což však nepřekáží kompaktnosti celkového výsledku. Každá z nich vnáší do choreografie svou osobitou energii, která dílo oživuje a dělá ho univerzálním. Najednou si člověk uvědomí, že sleduje příběh všech žen světa. Nebo dokonce příběh celého lidstva?

Maya Lipsker / VerTeDance: Transforma
Divadlo Ponec
Husitská 24a/899, Praha 3
pá 11. 6. 20:00
290 / 230 Kč